Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Użytkowników stron internetowych serwisu dostępnych pod adresem: https://triathlonserwis.pl (“Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest właściciel i operator Serwisu – Agnieszka Różańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Triathlon Serwis Agnieszka Różańska, ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa, NIP 8461522002, REGON 364295364, kontakt@triathlonserwis.pl („Triathlon Serwis”).
 3. Triathlon Serwis przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w zakresie niezbędnym do komunikacji z Użytkowaniem oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie, a także w razie wyrażenia zgody – w celach marketingowych.
 4. Triathlon Serwis przetwarza też dane pozyskiwane automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Serwisu oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.
 5. Triathlon Serwis przechowuje dane osobowe Użytkowników stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte z systemów.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Triathlon Serwis zależy od uzyskania zgody Użytkownika.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa lub drogą mailową na adres: kontakt@triathlonserwis.pl.
 8. Przetwarzanie przez Triathlon Serwis danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
 9. Strony Serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Triathlon Serwis przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Triathlon Serwis zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.
 10. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Triathlon Serwis.
 11. Triathlon Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.
 12. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Serwisu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@triathlonserwis.pl.